کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران شهرداری یاسوج

کارگران شهرداری یاسوج روز یکشنبه 7 اسفند ماه با تجمع مقابل شهرداری و شورای شهر خواهان پرداخت فوری مطالبات خود شدند.

از قرار معلوم میزان مطالبات این گروه از کارگران بین ۸ تا ۱۳ ماه حقوق است که شهرداری هر ماه وعده پرداخت بخشی از این مطالبات را به کارگران می دهد، اما هیچ وفت به وعده های داده شده عمل نکرده است.  به گفته کارگران، شهرداری به  بهانه های مختلف و واهی از جمله مشکلات مالی و نبود منابع کافی، تا پایان سال تنها یک حقوق را به حساب کارگران واریز خواهد کرد.