کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران شهرداری یاسوج

کارگران شهرداری یاسوج، روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه  در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

گفته می شود این کارگران که پیمانکاری و طرف قرارداد شرکت‌های خصوصی هستند، بعضاً تا چهار یا پنج ماه دستمزد معوق دارند. کارگران شهرداری یاسوج اعلام کردند: “علاوه بر دستمزد پرداخت نشده، مزایای مزدی معوق نیز دارند. آنها همچنین نسبت به عدم پرداخت حق بیمه‌هایشان به سازمان تامین اجتماعی  و عدم دریافت خدمات درمانی و تمدید دفترچه‌های خود اعتراض کردند.