کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران شهرداری کوت عبدالله

شماری از کارگران شهرداری کوت عبدالله روز یکشنبه 8 اسفند ماه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ساختمان استانداری در اهواز دست به تجمع زدند.

کارگران شهرداری کوت عبدالله مدتهاست که با برپایی تجمعاتی خواستار پرداخت مطالبات خود از جمله دریافت چند ماه حقوق معوقه خود و همچنین پرداخت حق بیمه‌ های خود به سازمان تامین اجتماعی می باشند. آنها به دلیل شرایط نابسامان اقتصادی و وضعیت نامناسب معیشتی خود خواستار پرداخت مطالبات مزدی خود قبل از پایان سال می باشند.

پست های مرتبط این دسته

تجمع دانشجویان در شهر های مختلف

-

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهانی

-

تجمع  اعتراضی پرستاران در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

-

زخمی شدن 8کارگر در یزد

-

فراخوان برای پیوستن به اعتراض و اعتصاب روزهای آینده

-

درخواست لغو احکام انضباطی دانشجویان معترض دانشگاه گیلان

-