کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران شهرداری کوت عبدالله

شماری از کارگران شهرداری کوت عبدالله روز یکشنبه 8 اسفند ماه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ساختمان استانداری در اهواز دست به تجمع زدند.

کارگران شهرداری کوت عبدالله مدتهاست که با برپایی تجمعاتی خواستار پرداخت مطالبات خود از جمله دریافت چند ماه حقوق معوقه خود و همچنین پرداخت حق بیمه‌ های خود به سازمان تامین اجتماعی می باشند. آنها به دلیل شرایط نابسامان اقتصادی و وضعیت نامناسب معیشتی خود خواستار پرداخت مطالبات مزدی خود قبل از پایان سال می باشند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه تجمع سراسری بازنشستگان تامین اجتماعی

komalah

تجمع اعتراضی تراکتورداران دزفول

komalah

اعتراض کارکنان بیمارستان پاستور مشهد

komalah

هشدار فعالان مدنی درباره شیوع گسترده سل در زندان زنان قرچک

komalah

هک سامانه‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی رژیم

komalah

تجمع اعتراضی کارگران معدن کرومیت آسمینون

komalah