کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران شهرداری نیشابور

روز چهارشنبه ۲۵ اسفند ماه گروهی از کارگران پیمانکاری نیشابور در اعتراض به سه سال سنوات پرداخت نشده خود در مقابل ساختمان شهرداری دست به تجمع زدند.

کارگران می گویند: مهمترین نگرانی حال حاضر کارگران پیمانکاری شهرداری نیشابور، این است که مطالبات معوقه خود را قبل از خروج پیمانکار دریافت کنند. کارگران پیمانکاری شهرداری نیشابور درباره سایر مطالبات خود تصریح کردند: جدا از طلب حدود سه سال حق سنوات، ذخیره مرخصی هم طلبکارند. در عین حال وضعیت پرداخت ۴ درصد هزینه بازنشستگی کارگرانی که شرایط بازنشستگی دارند نیز پرداخت نشده است.

پست های مرتبط این دسته

ادامه تجمعات سراسری بازنشستگان در ایران

komalah

اعتصاب کارگران شرکت ایران افق دهلران

komalah

روند افزایشی ابتلا به تب کریمه کنگو در ایران

komalah

حمله سایبری به سیستم‌های صنعت فولاد کشور

komalah

وضعیت بحرانی هوا در استان کرمانشاه

komalah

اعتصاب سراسری کارگران پتروشیمی

komalah