کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران شهرداری نیشابور

گروهی از کارگران شهرداری نیشابور روز چهارشنبه 6 مهر ماه در اعتراض به عدم تبدیل وضعیت خود در مقابل ساختمان شهرداری اقدام به برگزاری تجمع کردند.

از قرار معلوم، حدود ۹۳ نفر از کارگرانی که تحت مسئولیت یک پیمانکار با نظارت شهرداری مشغول کارند، مشمول طرح تبدیل وضعیت هستند. اما علارغم اینکه کارگران شرکتی مشمول این طرح، مدارک و اسناد مورد نیاز خود را بعد از ماه‌ها پیگیری به شهرداری ارائه داده‌اند، شهرداری در انجام این کار تعلل می‌کند.