کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران شهرداری نیشابور

جمعی از کارگران شهرداری نیشابور روز شنبه 28 خرداد ماه با برپایی تجمع در مقابل ساختمان شهرداریخواهان اجرای مصوبه استخدامی خود شدند.

این کارگران نسبت به تعلل شهرداری در تبدیل وضعیت استخدامی‌شان اعتراض دارند. نزدیک به یکصد نفر از کارگران شهرداری نیشابور مشمول طرح تبدیل وضعیت می‌باشند. اما با وجود اینکه کارگران مشمول این طرح، اسناد مورد نیاز خود را به شهرداری ارائه داده‌اند؛ شهرداری هیچ اقدامی در این رابطه انجام نمی‌دهد. در جواب اعتراض کارگران،  مسئولان شهرداری گفته‌اند، تا زمانی که با پیمانکار قرارداد دارند امکان تغییر وضعیت وجود ندارد.