کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

تجمع کارگران شهرداری فضای سبز سنندج

روز یکشنبه ٢٣ مردادماه، جمعی از کارگران فضای سبز شهرداری سنندج در مقابل ساختمان شهرداری این شهر دست به تجمع زدند.

تجمع این کارگران در اعتراض به وضعیت بد معیشتی، عدم پرداخت دستمزد معوقه پنج ماه گذشته، عدم پرداخت عیدی سال و بلاتکلیفی در تبدیل وضعیت خود از روز مزد و حجمی به شرکتی صورت گرفته است.