کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران شهرداری فردیس

جمعی از کارگران شهرداری فردیس  در استان البرز روز پنجشنبه 6  آذر ماه در اعتراض به عدم تبدیل وضعیت خود به پیمانی و با خواست حذف شرکت پیمانکاری مقابل ساختمان شهرداری و دفتر پیمانکار اقدام به برگزاری تجمع کردند.

کارگران شهرداری فردیس درباره مطالبات خود از شهرداری می گویند: جدا از مشکلاتی که در نتیجه ورود پیمانکار برای کارگران ایجاد شده، هر یک از آنها دارای دو تا سه ماه دستمزد معوقه می باشند. به گفته کارگران؛ وقتی شهرداری فردیس در مقام کارفرمای اصلی می‌تواند به صورت مستقیم با همه کارگران قرارداد منعقد و مطالبات آن‌ها را به صورت کامل پرداخت کند، دیگر چه نیازی است تا با واسطه قرار دادن پیمانکار، امکان نادیده گرفته شدن بخشی از مطالبات مزدی آن‌ها را رقم بزند.