کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران شهرداری شوش

شماری از کارگران شهرداری شوش  روز دوشنبه 11 بهمن ماه با برپایی تجمع در مقابل شهرداری و فرمانداری این شهرستان خواستار پرداخت معوقات مزدی خود شدند.

یکی از این کارگران درخصوص تجمع خود و همکارانش می گوید، بیش از  ۴ ماه است که حقوقی دریافت نکرده‌اند و با شرایط فعلی زندگی آنها به‌سختی می‌گذرد. علاوه بر این، در پی تهدید مقامات شهرداری در صورت ادامه تجمع، کارگران  نگران این هستند که تعدادی  از آنها با خراج و یا انفصال موقت روبرو شوند.