کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران شهرداری شوش

شماری از کارگران شهرداری شوش روز چهارشنبه 19 مرداد ماه در اعتراض به جابجایی کارگران، در مقابل ساختمان شهرداری اقدام به برگزاری تجمع کردند.

به گفته کارگران شهرداری شوش، در پی اعتراضات چند ماه گذشته، ۱۲ تن از کارگران واحد فضای سبز، ۹ کارگر واحد خدمات و ۳ کارگر واحد عمران شهرداری شوش جابجا شده‌اند. کارگران یاد شده از جابجایی خود ناراضی هستند و علت آنرا اعتراضات چند ماهه گذشته می‌دانند. گفتنی است در اواسط خردادماه ۱۴۰۱ کارگران شهرداری شوش در اعتراض به پرداخت نشدن ۴ ماهه دستمزد‌شان، چندین بار در برابر فرمانداری شوش تجمع اعتراضی برگزار کردند.