کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران شهرداری شوش

ادامه تجمع کارگران شهرداری شوش در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق‌های عقب‌افتاده و مطالبات چند سال گذشته خود روز چهارشنبه 7 اردیبهشت ماه نیز ادامه داشت.

کارگران شهرداری شوش برای سومین بار در هفته جاری، در برابر فرمانداری این شهر تجمع کردند. کارگران شرکت کننده خواهان پرداخت چندین ماه حقوق‌های عقب‌افتاده و مطالبات سالیان گذشته خود می باشند. به گفته یکی از کارگران، شهرداری شوش از پرداخت حقوق کارگران به بهانه نبود بودجه خودداری می‌کند. آنها طی روزهای یکشنبه و دوشنبه نیز تجمع برگزار کردند؛ اما همچنان فرماندار شوش بی‌اعتنا به خواسته کارگران حاضر به پاسخگویی به آنها نیست. گفتنی است علاوه بر پرداخت دستمزدها، یکی از اصلی‌ترین خواسته های کارگران تبدیل وضعیت از قراردادی و موقت به قرارداد دائم و استخدام رسمی عنوان شده است.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش های انقلابی مردم  در برخی از شهر های ایران

-

انتشار بیانیه بیش از 60 شاعر و نویسنده 

-

انتشار بیانیه بیش از 200 سینماگر

-

مسمومیت دسته‌جمعی دانشجویان

-

تجمع دانشجویان در شهر های مختلف

-

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهانی

-