کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران شهرداری سی سخت

شماری از کارگران شهرداری سی سخت روز سه شنبه 16 فروردین ماه در اعتراض به استثمار دوچندان آنها توسط شهرداری،  اقدام به برگزاری تجمع کردند.

کارگران شهرداری سی سخت نسبت به پرداخت نشدن دستمزد عقب‌افتاده خود اعتراض دارند. این کارگران بیش از ۱۳ ماه است، دستمزد خود را دریافت نکرده‌اند. همچین عیدی پایان سال آنها تاکنون پرداخت نشده است. به گفته یکی از کارگران معترض تاکنون فقط دستمزد دو ماه دی و بهمن‌ماه سال ۹۹ به حساب آنها واریز شده است. گفتنی است بدلیل پرداخت نشدن دستمزدهای عقب‌افتاده، این کارگران در وضعیت معیشتی وخیمی بسر می‌برند.

پست های مرتبط این دسته

گسترش تظاهرات اعتراضی مردم ایران

komalah

افشای هویت ماموران بازداشت کننده مهسا امینی

komalah

حمایت جهانی از اعتراضات مردم ایران

komalah

آغاز اعتصاب و اعتراض دانشجویان دانشگاه های مختلف

komalah

پیوستن کارگران “لوله سازی اهواز” به اعتراضات سراسری

komalah

پیوستن کارگران هفت تپه به اعتصابات و تجمعات مردمی

komalah