کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران شهرداری رودبار

حدود ۷۰ نفر از کارگران مجموعه شهرداری رودبار واقع در استان گیلان روز دوشنبه 13 دی ماه، نسبت به پرداخت نشدن دست‌کم چهار تا پنج ماه حقوق و مطالبات خود اعتراض دارند.

کارگران معترض گفتند، عدم پرداخت منظم دستمزد در مجموعه شهرداری رودبار مشکلات خانوادگی و معیشتی برای کارگران به وجود آورده است. گفتنی است، این کارگران غیر از حقوق‌های معوق سال جاری، مطالبات پرداخت نشده قدیمی هم دارند که مربوط به سالهای ۹۴و ۹۵ است و پیمانکار هنوز به حساب کارگران واریز نکرده است. کارگران می گویند پیمانکار پاسخگوی خواسته های آنان نیست، و خواهان رسیدگی مسئولین شهرداری به مطالبات خود هستند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش سراسری در ایران

komalah

تجمع اعتراضی کارگران کسری پلیمر

komalah

تداوم اعتراضات و افزایش جو امنیتی در شهرهای مختلف

komalah

حضور گسترده دانشجویان در هجدهمین روز از اعتراضات

komalah

تجمع کارگران قدیمی کارخانه قند یاسوج

komalah

افزایش شمار اعدام شدگان زندان وکیل آباد مشهد

komalah