کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران شهرداری دهدشت

جمعی از کارگران شهرداری دهشت روز یکشنبه 20 مهر ماه در اعتراض به عدم پرداخت حق فنی خود مقابل اداره کار کهگیلویه و بویر احمد تجمع کردند.

کارگران تجمع کننده در این باره می گویند:حق فنی در بخشی از حکم حقوقی آنها آمده و 21 سال دریافت کرده‌اند اما با دستور شهردار اسبق این سهم حذف شده است. آنهاافزودند: حق 15 درصدی فنی در کمیته کارگری شهرستان هم مصوب شده بود اما شهرداری زیر بار نرفته است.