کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران شهرداری دزفول

کارگران شهرداری دزفول روز دوشنبه 19 اردیبهشت ماه در اعتراض به تبعیض در استخدام  و همچنین باخواست اجرای طرح طبقه بندی مشاغل دست به تجمع زدند.

این کارگران سال‌هاست، نسبت به اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغ توسط شهرداری دزفول اعتراض دارند. اما از طرف شهرداری پاسخ مشخصی به آنها داده نشده است. به گفته کارگران اجرای این طرح باعث افزایش دستمزد کارگران خواهد شد.  گفتنی است وضعیت معیشتی این کارگران به دلیل اجرا نشدن این طرح وخیم می‌باشد.  همچنین، این کارگران نسبت به اجرای طرح ایثارگران و تبعیض بوجود آمده در بین این کارگران نیز اعتراض دارند. این طرح باعث شده که مسئولین دولتی افراد خود را به اسم طرح ایثارگران بدون نوبت استخدام کنند.

پست های مرتبط این دسته

شروع اعتصاب عمومی در شهر های مختلف ایران

-

اعتصاب کارگران پیمانی شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی

-

ادامه اعتراض کارگران شرکتی ابنیه فنی

-

اعتراض کارگران بیکار شده‌ معدن کرومیت آسمینون

-

تجمع پرستاران در تهران و تبریز

-

گردهمایی کشاورزان اصفهانی

-