کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران شهرداری در نیشابور

حدود 50 کارگر شهرداری نیشابور روز یکشنبه 23ی اردیبهشت ماه در اعتراض به اجرایی نشدن لایحه تبدیل وضعیت خود تجمع کردند.

بر پایه گزارشات منتشر شده، کارگران شهرداری نیشابور از زمان تبدیل وضعیت، مطالبات خود را کامل دریافت نکرده‌اند. در ضمن شهرداری نیشابور، به بهانه مشکلات نقدینگی، در پرداخت کامل مزایای اضافه کاری و تعطیل کاری، به کارگران کوتاهی می‌کند. به گفته کارگران، در این وضعیت بی‌پولی، شهرداری برای کارکنان اداری خود ماهانه تا ۱۲۰ ساعت اضافه کاری پرداخت می‌کند این در حالیست که کارگران خدماتی (بجز تعداد کمی) با ۱۲ ساعت کار روزانه از دریافت کامل اضافه کاری و تعطیل کاری محروم هستند.