کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران شهرداری خاش

گروهی از کارگران شهرداری خاش روز چهارشنبه 28 دیماه با برپای تجمعی خواستار پرداخت کلیه مطالبات مزدی خود شدند.

آنها با بیان اینکه تاخیر در پرداخت حقوق، کارگران شهرداری خاش را به تنگنا کشانده است، افزودند: کارگران شهرداری خاش حقوق ماه‌های آذر و دی ماه خود را تاکنون دریافت نکرده اند. عیدی کارگران نیز از سه، تا چهار سال گذشته پرداخت نشده و پرداخت حق بیمه آنها نیز هر چند ماه یکبار با مشکل همراه است. ازقرار معلوم،حدود ۳۰۰ کارگر در مجموعه شهرداری خاش به صورت قرارداد مستقیم مشغول کارند که علاوه بر دریافت حداقل حقوق از اضافه کار و برخی مزایای قانونی، عرفی و مناسبتی هم محروم هستند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش انقلابی مردم در شهرهای مختلف

-

اعتصاب کارگران آبفای مشگین شهر

-

اعتراض کارگران اخراجی روغن جهان

-

استمرار تجمع اپراتورهای پست های فشار قوی برق

-

وقوع زمین لرزه در شهرستان خوی

-

فروش اموال مازاد دولت ایران با مصونیت قضایی

-