کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران شهرداری بجنورد

روز چهارشنبه ۱۷ فروردین، شماری از کارگران بخش پسماند شهرداری بجنورد، در مقابل ساختمان فرمانداری این شهر، دست به تجمع اعتراضی زدند.

کارگران پسماند بجنورد خواستار عقد قرارداد مستقیم با شهرداری هستند تا به حق و حقوق واقعی خود برسند. کارگران معترض می گویند، نگران امنیت شغلی خود هستند و با قرارداد پیمانکاری، حقوق آن ها تنزل پیدا می کند و به حق و حقوق واقعی خود نمی رسند. خبرها حاکی از آنست که سازمان پسماند بجنورد در استان ملغی شده و  شرایط قرارداد کاری این کارگران نیز بلاتکلیف مانده است قابل ذکر است هر یک از این کارگران به مدت 16 تا 17 سال در این سازمان سابقه اشتغال دارند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه تجمعات سراسری بازنشستگان در ایران

komalah

اعتصاب کارگران شرکت ایران افق دهلران

komalah

روند افزایشی ابتلا به تب کریمه کنگو در ایران

komalah

حمله سایبری به سیستم‌های صنعت فولاد کشور

komalah

وضعیت بحرانی هوا در استان کرمانشاه

komalah

اعتصاب سراسری کارگران پتروشیمی

komalah