کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

تجمع کارگران شهرداری ایلام

گروهی از کارگران شهرداری ایلام در ادامه پیگیری مطالبات مزدی خود روز دوشنبه ۲۴ بهمن ماه دست به تجمع زدند.

به گفته کارگران، از اردیبهشت ماه مطالبات مزدی آن‌ها پرداخت نشده و روز به روز بر معوقات کارگران شهرداری ایلام افزوده می‌شود. در عین حال راه‌ حل مناسبی از سوی مسئولان شهری مشاهده نمی‌کنند. کارگران در ادامه تصریح کردند: طی ماه‌های گذشته برای پیگیری مطالبات صنفی خود به چند نهاد دولتی و غیردولتی مراجعه کرده اند اما هنوز اتفاقی نیفتاده است. این کارگران در خاتمه گفتند: در حال حاضر وضعیت مالی کارگران مناسب نیست و آن‌ها از تامین معاش خود ناتوان شده‌اند، به همین دلیل تا رسیدن به کلیه خواسته هایشان دست از اعتراض بر نخواهند داشت.