کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران شهرداری ایرانشهر

کارگران شهرداری ایرانشهر  صبح روز چهارشنبه 12 مرداد ماه در اعتراض به بی توجهی مقامات شهرداری نسبت به پرداخت مطالباتشان اقدام به برگزاری تجمع کردند.

این کارگران با تجمع مقابل شهرداری خواستار پرداخت چهار ماه دستمزد و چندین ماه بیمه پرداخت نشده خود به سازمان تامین اجتماعی شدند. علاوه بر این عیدی آن‌ها نیز ۱۴ سال پرداخت نشده است.  گفته می شود شهردای به بهانه نبود منابع مالی از پرداخت مطالبات کارگران سرباز می زند.