کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران شهرداری اهواز

کارگران شهرداری اهواز روز چهارشنبه 23 اسفندماه، به علت عدم رسیدگی به مطالباتشان، دست به تجمع اعتراضی زدند.

کارگران معترض همچنین نسبت به پرداخت نشدن چندین ماه مطالبات مزدی خود اعتراض دارند. به گفته کارگران معترض، حداقل ۳ ماه دستمزد آنها پرداخت نشده و سنوات و عیدی و پاداش سال‌های گذشته خود را نیز تاکنون به صورت کامل دریافت نکرده‌اند. گفتنی است، سفره خالی کارگران در شب عید، موضوعی نیست که از دیده‌ها پنهان مانده باشد کارگران بخش های مختلف تولیدی کشور با معوقات مزدی و عیدی و مشکل تورم و گرانی مواجه هستند.