کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران شهرداری اندیمشک

کارگران شهرداری اندیمشک روز دوشنبه 26 دیماه در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی و سایر مطالبات خود دست به تجمع زدند.

در همین خصوص یکی از کارگران به نمایندگی از سایر کارگران معترض گفته است، تأخیر در پرداختِ حقوق کارگران شهرداری و عدم پرداختِ ۵ ماه حق بیمه کارگران، کوتاهی در تبدیل وضعیتِ آنها و همچنین‌ عدم تبدیل وضعیتِ کارمندان دانشگاه علمی کاربردی از جمله مواردی است که کارگران نسبت به آن اعتراض دارند.

پست های مرتبط این دسته

تجمع اعتراضی مالکان صنایع فعال در شهرک صنعتی پرند

-

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز

-

جان باختن سه کارگر شهرداری در زنجان، بندرعباس و کرج

-

جان باختن سه سوختبر بلوچ در محور خاش به سراوان

-

تحریم صنایع هواپیماسازی ایران توسط اروپا

-

تداوم اعتراضات مردمی ایران نسبت به جمهوری اسلامی

-