کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران شهرداری‌های خوزستان

 

شماری از کارگران شهرداری‌های خوزستان، روز سه شنبه 18 بهمن ماه برای دومین باردر اعتراض به «بی توجهی مسئولان به وضعیت استخدامی خود، به همراه خانواده هایشان مقابل ساختمان استانداری تجمع کرده‌اند.

نماینده کارگران شهرداری خوزستان در این خصوص گفته است: صبح روز دوم بهمن‌ماه در اولین روز از اعتراض کارگران مجموعه شهرداری‌های خوزستان مقابل ساختمان استانداری؛ هیچ یک از مسئولان اهمیتی برای کارگران معترض قائل نشدند وحتی یک کارمند جزء استانداری برای پاسخگویی در جمع معترضین حاضر نشد. وی می گوید ظاهرا وعده‌هایی که مسئولان در حمایت از کارگران داده بودند در همان حد شعار باقی‌مانده است و انگار قرار نیست کسی به غیر از خود کارگران پیگیر مطالباتشان باشد.