کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران شرکت یزد تایر

روز پنجشنبه بیستم بهمن ماه، شماری از کارگران شرکت یزد تایر در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان دست به اعتصاب زده و تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این کارگران معترض در این خصوص گفته اند: بعد از سالها کار در این کارخانه حقوقشان با اضافه‌کاری کمتر از ده میلیون تومان است. همچنین میزان دریافتی ها کفاف هزینه‌ های زندگی را نمی‌دهد و تامین ابتدایی‌ ترین نیازهای زندگی هم برایشان دشوار است.آنها ضمن اشاره به عدم دریافت ۴ سال از بهره وری خود از پیمانکار این شرکت خواستار بستن قرارداد مستقیم با شرکت هستند. پیشتر نیز این کاگران به عدم رسیدگی به مطالباتشان، با سر دادن شعارهایی در محوطه این کارخانه دست به تجمع و تحصن زده بودند.