کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران شرکت نفت فلات قاره منطقه عملیاتی لاوان

روز جمعه‌ 4 اسفندماه شماری از کارگران عملیاتی فلات قاره لاوان همانند جمعه های گذشته در اعتراض به عدم توجه مدیران این شرکت به مطالبات کارگران تجمع کردند‌.

کارگران شرکت نفت فلات قاره منطقه عملیاتی لاوان خواستار “حذف محدودیت سقف حقوق برای کارگران عملیاتی نفت،حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی و عودت کسورات مازاد مالیات” شدند.تجمعات اعتراضی اخیر کارکنان رسمی صنعت نفت در ادامه تجمعاتی است که پیشتر کارگران پیمانی صنعت نفت و گاز برای پیگیری مطالبات و خواسته‌های خود برگزار می‌کردند.همچنین اعتراض کارگران رسمی به عدم اجرای ماده ١٠ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت است.