کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران شرکت نفت فلات قاره در خارک

جمعی از کارگران رسمی وزارت نفت شاغل در شرکت فلات قاره در منطقه عملیاتی جزیره خارک روز یکشنبه 30 اردیبهشت ماه
، در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته‌هایشان دست به تجمع زدند.

اعتراض کارگران رسمی وزارت نفت شاغل در مراکز عملیاتی نسبت به عدم رسیدگی به خواسته‌هایشان از جمله “حذف سقف‌ دستمزد،حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی و عودت کسورات مازاد مالیات” میباشد. کارگران رسمی صنعت نفت همچنین خواستار اجرای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت،پرداخت بک‌پی مربوط به این قانون،حذف سقف حقوقی و پرداخت فوق‌العاده ویژه،حذف مالیات زیاد از دستمزدها،افزایش سطح دستمزد،پرداخت پاداش بازنشستگی،بهبود خدمات رفاهی و وضعیت بهداشت و درمان،ابطال اساسنامه صندوق نفت و رسیدگی به دیگر مطالباتشان هستند.