کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران شرکت معدنی طوس مسیر

روز شنبه 20 آذرماه، جمعی از کارگران شرکت معدنی طوس مسیر واقع در سنگان خواف، در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مشکلات بیمه ای خود، در محل کارشان تجمع کردند.

منطقه معدنی-صنعتی سنگان خواف در جنوب شرقی استان خراسان رضوی واقع است که بالاترین ذخایر سنگ آهن شرق را دارا بوده و بیش از ۱۵ هزار کارگر از سراسر کشور در شرکت های این منطقه مشغول به کار هستند. کارگران معترض می گویند بی توجهی و بی مسئولیتی مدیران نالایق این شرکت، که اغلب آنها پایتخت نشین هستند، باعث برزو مشکلات معیشتی برای آنها شده است.