کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

 تجمع کارگران شرکت شکلات سازی فرمند

کارگران شرکت شکلات سازی فرمند کرج روز یکشنبه 7 اسفند ماه در اعتراض به سطح نازل دستمزدهای خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

شرکت شکلات سازی فرمند کرج در زمان صحبت مدیران این شرکت در اعتراض به برآورده نشدن خواسته‌هایشان به آنها پشت کرده و به حرف‌های آنها گوش ندادند. یکی از کارگران درخصوص تجمع خود و همکارانش گفته است، این روزها، با توجه به تورم افسار گسیخته وضعیت معیشتی کارگران بشدت افت کرده و آنها به سختی مایحتاج اولیه زندگی خود را تهیه می‌کنند. عدم پرداخت دستمزدها سر موقع نیز زمینه اعتراضات کارگران را بیش از بیش فراهم کرده است.