کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران شرکت شکلات‌سازی آیدین

کارگران شرکت شکلات‌سازی آیدین تبریز روز شنبه ۳۰ مهرماه، در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلات‌شان  و در حمایت از خیزش مردم ایران در محوطه شرکت دست به تجمع زدند.

به گفته نماینده کارگران معترض،  علاوه بر خواست و مطالبات کارگران از جمله پرداخت دستمزدها، اضافه کاری و پرداخت حق بیمه هایشان به سازمان تامین اجتماعی، خواستار پایان سرکوب اعتراضات برحق مردم ایران و آزادی کلیه بازداشت شدگان اعتراضات اخیر می باشند. این کارگران اعلام کرده اند همانند سایر همکاران خود در واحدهای تولیدی مختلف و با پیوستن به اعتصابات سراسری از خیزش انقلابی مردم حمایت خواهند کرد.