کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران شرکت روی بندرعباس

صبح روز یکشنبه ۱۲ دی ماه، کارگران شرکت روی بندرعباس در اعتراض به کاهش مدت قراردادهایشان مقابل استانداری هرمزگان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

شرکت روی بندرعباس حدود ۶ ماه پیش به علت نبود مواد اولیه تعطیل شده است و در این مدت نیز مزایای کارگران قطع و قرار دادها یک ماهه شده است. کارگران معترض خواستار تولید دوباره در کارخانه و اصلاح قرار دادها شدند. گفتنی است، کارخانه روی بندرعباس ۲۸۶ کارگر دارد.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش سراسری در ایران

komalah

تجمع اعتراضی کارگران کسری پلیمر

komalah

تداوم اعتراضات و افزایش جو امنیتی در شهرهای مختلف

komalah

حضور گسترده دانشجویان در هجدهمین روز از اعتراضات

komalah

تجمع کارگران قدیمی کارخانه قند یاسوج

komalah

افزایش شمار اعدام شدگان زندان وکیل آباد مشهد

komalah