کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران شرکت رب گوجه‌فرنگی هفت‌تپه

شماری از کارگران شاغل در شرکت رب گوجه‌فرنگی متعلق به شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، صبح روز چهارشنبه 14 تیرماه، اقدام به برپایی تجمع اعتراضی کردند.

پرسنل معترض خواهان تعیین تکلیف مالکیت این شرکت هستند، چون معتقدند که عدم تعیین تکلیف، امکان برنامه‌ریزی درباره مسائل شغلی و مالی را سلب کرده و ادامه این وضعیت، منجر به عدم امنیت شغلی و مالی آنان شده است. گفته می‌شود، مالک پیشین شرکت مذکور با ارائه رای دادگاه، ادعای مالکیت این مجتمع را دارد و کارگران نیز نسبت به این مسئله معترض هستند.