کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران شرکت تولید قالب‌های صنعتی سایپا

شماری از کارگران شرکت تولید قالب‌های صنعتی سایپا، روز چهارشنبه ۱۸ اسفند ماه دست به اعتصاب زده و در مقابل ساختمان اداری این شرکت، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این کارگران نسبت به وضعیت نامناسب معیشتی خود معترض هستند و آن را ناشی از سطح نازل دستمزد و مزایای تعیین شده از جانب مدیریت شرکت می‌دانند.آنها با سردادن شعارهایی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.گفتنی است، مدیرعامل این شرکت در پاسخ به اعتراض کارگران مدعی شده که امکان افزایش حقوق آنها را ندارد.

پست های مرتبط این دسته

دومین روز اعتصاب اینترن‌ های دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

komalah

تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی اهواز

komalah

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری هویزه

komalah

تجمع اعتراضی شاکیان رامک خودرومقابل دادگستری کل تهران

komalah

ده ها کشته و زخمی در آتش سوزی کارخانه مواد شوینده

komalah

کشته زخمی شدن دو سوختبر در بلوچستان

komalah