کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

تجمع کارگران شرکت تولید برق کارون

کارگران پروژه‌ای در شرکت تولید برق غرب کارون در استان خوزستان روز پنجشنبه 1 مهر ماه برای دومین روز متوالی در اعتراض به «خُلف‌ وعده کارفرما ، دست از کار کشیده و اقدام به برگزاری تجمع کردند

این کارگران با وعده افزایش دستمزد بر مبنای لیست مزدی کارگران ‌و تغییر نوبت کاری به ۲۰ روز کار و ۱۰ روز استراحت به سر کار بازگشته بودند. اما کارفرما از اجرای تعهداتش خودداری کرد. در این ارتباط، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت اشاره کرد: کارگران در هر شرکت که با خلف وعده کارفرما روبرو می‌شوند دوباره اعتصاب می‌کنند. چند روز قبل هم صدها کارگر پیمانکاری فاز ۱۴ عسلویه در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات خود از سوی کارفرما، اعتصاب کرده بودند.

پست های مرتبط این دسته

تحصن کارگران هندی مقابل دفتر ال جی

komalah

کشته شدن یک فرمانده ارشد سپاه قدس در تهران

komalah

برگی از تأریخ تقدیم به: وریا غفوری، کاپیتان تیم فوتبال استقلال تهران.

‌حکومت نظامی در نظام بحرانی حکومت

komalah

افزایش تلفات طوفان شن در عراق

komalah

افزایش تلفات سیلاب در ۱۲ ولایت افغانستان

komalah