کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران شرکت توسعه تعاون منطقه آزاد اروند

کارگران شرکت توسعه تعاون منطقه آزاد اروند  روز دوشنبه 20 تیر ماه با برپایی تجمعی از مدیریت درخواست کردند  که به وضعیت استخدامی آنها بر اساس ابلاغیه سازمان استخدامی کشور رسیدگی کند.

این کارگران می گویند، بیش از یک سال از تصویب قانون بند “د ” تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ می‌گذرد و بسیاری از شرکت‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی، نسبت به اجرای این قانون اقدام نموده‌اند اما شرکت توسعه تعاون منطقه آزاد اروند علارغم اینکه کارگرانِ شرکتیِ مشمول این طرح، مدارک و اسناد مورد نیازخود را از سال پیش به مدیران ارائه کرده‌اند هنوز اقدامی در خصوص تبدیل قراردادهای آنها نکرده اند.

پست های مرتبط این دسته

استمرار اعتراضات شبانه در شهرهای مختلف

-

تداوم حضور انقلابی مردم در خیابانهای شهرهای مختلف

-

بازداشت‌های گسترده و یورش نیروهای رژیم به منازل مردم در آبدانان

-

افزایش محدودیت‌ها با طرح حجاب و زیست عفیفانه

-

ادامه خیزش انقلابی در شهرهای مختلف

-

تداوم تظاهرات اعتراضی مردم در آبدانان

-