کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران شرکت برق ویس

کارگران بخش های مختلف شرکت برق ویس  روز شنبه 12 مهر ماه با تجمع مقابل ساختمان شرکت برق در اهواز خواهان رسیدگی به مطالبات خود شدند.

بر اساس گزارش منتشره، در این تجمع که در محوطه بیرونی شرکت در مسیر اهواز ملاثانی انجام شده است، کارگران خواستار پرداخت حقوق و مزایای معوقه خود شدند. گفتنی است اخیرا اعتراضاتی نیز به شیوه جذب نیرو در این شرکت صورت گرفته و خبرهایی حاکی از احتمال اخراج برخی کارگران و جایگزینی آنها با نیروهای دیگر مطرح شده است.