کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران شرکت ایران باسبار نیرو

شماری از کارگران شرکت ایران باسبار نیرو در استان گیلان روز سه شنبه ۲۵ بهمن ماه در اعتراض به  معوقات مزدی ۱۰ ماه خود دست به تجمع زدند.

به گزارش منتشر شده، این کارگران مشغول به کار در تونل های سه گانه و پنجگانه آزادراه منجیل-رودبار در سال ۱۴۰۱، تنها یک ماه موفق به دریافت حقوق خود شدند.این کارگران در این خصوص اظهار داشتند: “در ماه حدود ۲۷۰ الی ۲۸۰ ساعت کار میکنند و فقط حقوق پایه بدون هیچ حق شیفتی، اضافه کاری و… برای آنها منظور می شود. از سال ۹۶ تا به امروز هم بیمه کارگران به صورت کامل واریز نشده و هر بار به شرکت اعتراض میکنند کارگران را تهدید به اخراج میکنند.