کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران شرکتی نفت و گاز جنوب

گروهی از کارگران شرکتی نفت و گاز جنوب روز یکشنبه  3 مهر ماه در اعتراض به عدم تمدید قرارداد تعدادی از همکاران خود برای نیمه‌ی دوم سال، اقدام به برگزاری تجمع کردند.

این کارگران می‌گویند: در آستانه‌ی تصویب طرح ساماندهی که زمزمه‌ی حذف پیمانکاران و تبدیل وضعیت تمام نیروهای شرکتی به گوش می‌رسد، تعلل نمایندگان مجلس به ضرر کارگران تمام شده است؛ به طوریکه بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری در پایان شهریور با کارگران قرارداد را تمدید نکردند و به بهانه‌ی عدم نیاز این کارگران بیکار شدند. به گفته‌ی این کارگران، کارگران باسابقه‌ نفت و گاز در بخش‌های مختلف از جمله نگهداری و تعمیرات، زیر تیغ اخراج  کارفرمایان قرار گرفته‌اند؛ بسیاری از قراردادها شش ماهه بوده و حالا در زمان خاتمه‌ی قرارداد، پیمانکار تن به تمدید قرارداد نمی‌دهد.

پست های مرتبط این دسته

تجمع دانشجویان در شهر های مختلف

-

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهانی

-

تجمع  اعتراضی پرستاران در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

-

زخمی شدن 8کارگر در یزد

-

فراخوان برای پیوستن به اعتراض و اعتصاب روزهای آینده

-

درخواست لغو احکام انضباطی دانشجویان معترض دانشگاه گیلان

-