کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران شرکتی فضای سبز نفت آقاجری

حدود ۶۳ کارگر شرکتی شاغل در مجموعه فضای سبز شرکت نفت آقاجری در استان خوزستان در اعتراضب به‌ عدم اجرای طرح تبدیل وضعیت استخدامی خود تجمع کردند.

برخی کارگران فضای سبز شرکت نفت آقاجری که خواستار تبدیل وضعیت استخدامی خود هستند، می گویند، بیش از یک سال است کارگران فضای سبز شرکت نفت آقاجری پیگیر اجرای طرح تبدیل وضعت شغلی خود از شرکتی به قرارداد مستقیم هستند اما هنوز عملی نشده است. به گفته آنها؛ میانگین سوابق کار کارگران فضای سبز نفت آقاجری حدود ۱۰ تا ۱۵سال است و در طول این سال‌ها بدون قرارداد در استخدام شرکت نفت آقاجری مشغول کار بوده‌اند، تا اینکه پایان آذر ماه سال  گذشته به یکباره کارفرما تصمیم گرفت بجای عقد قرارداد دائمی که سال‌ها در انتظارش بودند، همه کارگران را به پیمانکار بسپارد.

پست های مرتبط این دسته

ادامه تظاهرات و شعاردهی در شهرهای مختلف

-

ادامه احکام شلاق و زندان علیه معترضان مبارز

-

اعتصاب و تجمع کارگران پتروشیمی بندر خمینی

-

اعتصاب کارگران مس سرچشمه

-

سرکوب خشونت آمیز تجمع خانواده های زندانیان محکوم به اعدام

-

تجمع اعتراضی پرسنل بیمارستان خمینی اهواز

-