کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران شرکتی شهرداری های خوزستان

گروهی از کارگران شرکتی شهرداری‌های خوزستان روز چهارشنبه 14 دیماه در اعتراض به عدم اجرای طرح تبدیل وضعیت نیروی کار دانشگاهی دست به تجمع زدند.

برخی کارگران شرکتی مجموعه شهرداری‌های استان خوزستان که از سال گذشته در انتظار تبدیل وضعیت استخدامی خود هستند، در این خصوص می گویند: سال گذشته وزارت کشور و سازمان شهرداری‌های کشور بخشنامه‌ای را برای تبدیل وضعیت نیروی کار شرکتی تحصیلکرده و دانشگاهی شهرداری‌های کشور صادر کرد که در نتیجه آن حدود ۱۲ هزار و ۴۰۰ نفر در سطح کشور مشمول این طرح شدند. آنها همچنین می افزایند، در استان خوزستان و چند استان دیگر این طرح علارغم برگزاری آزمون و ارائه مدارک واجدین شرایط هنوز اجرایی نشده است. از قرار معلوم حدود ۲۰۰ کارگر شرکتی در استان خوزستان مشمول این بخشنانه قانونی هستند که علارغم قبولی در آمون و طی مراحل اداری به بهانه‌های مختلف هنوز تبدیل وضعیت نشده‌اند.