کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران شرکتی شهرداری اهواز در اعتراض به وضعیت شغلیشان

روز یکشنبه 14 آذرماه، شماری از کارگران قرارداد پیمانی شهرداری اهواز که در بخش خدمات و فضای سبز مشغول کارند، در اعتراض به وضعیت شغلی خود اقدام به تجمع کردند.

این کارگران خواستار رفع تبعیض در تبدیل وضعیت قراردادهای خود از پیمانکاری به قرارداد مستقیم شدند. کارگران می گویند: چندین سال است پیگیر تبدیل وضعیت و دریافت مطالبات قانونی از شهرداری هستند که تا کنون انجام نشده است. گفتنی است جدا از امنیت شغلی، هر ماه بخش زیادی از منابع در آمدی کارگران شرکتی از طریق  پیمانکاری کسر می‌شود که این موضوع باعث شده این کارگران از حداقل‌های زندگی محروم باشند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش سراسری در ایران

komalah

تجمع اعتراضی کارگران کسری پلیمر

komalah

تداوم اعتراضات و افزایش جو امنیتی در شهرهای مختلف

komalah

حضور گسترده دانشجویان در هجدهمین روز از اعتراضات

komalah

تجمع کارگران قدیمی کارخانه قند یاسوج

komalah

افزایش شمار اعدام شدگان زندان وکیل آباد مشهد

komalah