کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران شاغل در پتروشیمی مسجد سلیمان

جمعی از کارگران شاغل در پتروشیمی مسجد سلیمان روز سه شنبه 2 اسفند ماه در اعتراض به عدم دریافت معوقات مزدی خود  دست به تجمع اعتراضی زدند.

بر اساس گزارش منتشرشده، تجمع این کارگران در اعتراض به عدم‌ دریافت شش ماه حقوق و حق بیمه خود صورت گرفته است. این کارگران علاوه بر خواست پرداخت کلیه دستمزدهای معوقه و سایر مطالبات خود خواستار اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل و همچنین رسیدگی مقامات به مشکلات معیشتی خود شدند.