کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران شاغل در راه آهن جنوب شرق زاهدان

تعدادی از کارگران شاغل در راه آهن جنوب شرق زاهدان روز یکشنبه 5 دیماه در اعتراض به سطح نازل دستمزدهای خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

این کارگران که پیگیر افزایش دستمزد خود و همکارانشان هستند، می گویند، جدا از حقوق حداقلی که هر ماه آن را با یک تا دو ماه تاخیر دریافت می‌کنند، کارفرما هر ماه حدود ۳۸۰ هزار تومان بابت بیمه تکمیلی از حقوقشان کسر می‌کند که درآمد آنهاما را به حداقل کاهش می‌دهد.آنها همچنین می گویند دریافتی کارگران و کارکنان شاغل در راه‌آهن جنوب شرق زاهدان با ۱۵ تا ۲۰ سال سابقه کار در حدی است که پاسخگوی مشکلات معیشتی‌شان نیست.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش سراسری در ایران

komalah

تجمع اعتراضی کارگران کسری پلیمر

komalah

تداوم اعتراضات و افزایش جو امنیتی در شهرهای مختلف

komalah

حضور گسترده دانشجویان در هجدهمین روز از اعتراضات

komalah

تجمع کارگران قدیمی کارخانه قند یاسوج

komalah

افزایش شمار اعدام شدگان زندان وکیل آباد مشهد

komalah