کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران سیمبان برق تهران

حدود هزار و ۲۰۰ کارگر سیمبان شرکت توزیع برق استان تهران  روز سه شنبه 13 دیماه با برپایی تجمعی خواستار بازگرداندن تعطیل‌کاری‌ها برای افزایش میزان حقوق خود از کارفرما هستند.

یکی از این کارگران درخصوص تجمع خود و سایر همکارنش می گوید،: “بخش عمده‌ی از مطالبات آنها به افزایش عادلانه حقوق و مزایای دریافتی بازمی‌گردد؛ به گونه‌ای که میزان دریافتی یک کارگر سیمبان با معیشت او همخوانی ندارد.” وی با بیان اینکه حقوق دریافتی سیمبانان با حداقل دریافتی مصوب شورای عالی کار مخارج زندگی را تامین نمی‌کند، افزود: “با کاهش اضافه‌ کاری‌ها و تعطیل کاری‌ها و برخی دیگر از مزایاهای قانونی دیگر، برای تامین مخارج دچار مشکل شده‌اند”.