کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران سد شفارود

کارگران سد شفارود  روز سه شنبه 14 تیر ماه  به دلیل عقب افتادن ۷ ماه دستمزد و معوقات خود در مقابل فرمانداری شهرستان رضوانشهر دست به تجمع اعتراضی زدند.

در شروع ساخت این سد، حدود ۹۰۰ کارگر در کارگاه‌های مختلف آن به کار گرفته شدند. اما به بهانه مشکلاتی که برای ادامه ساخت این سد پیش آمد، عملیات ساخت آن توقف خورده و حدود ۸۰۰ کارگر آن بیکار شده‌اند. حدود ۷۰ کارگر باقیمانده در پروژه سد شفارود، کارشان رسیدگی و نگهداری از تجهیزات و ماشین‌آلات مربوطه است. کارگران سد شفارود در در ماه‌های پایانی سال گذشته نیز بارها اقدام به برپایی تجمعات اعتراضی نمودند. آنها همواره خواستار پرداخت حقوق‌های عقب افتاده خود بودند که معیشت خانواده‌هایشان را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

پست های مرتبط این دسته

ادامه اعتراض کارگران آبفای آهواز

komalah

نارضایتی پرستاران شرکتی شهرهای مختلف

komalah

تجمع  اعتراضی اهالی بخش صیدون

komalah

تیراندازی ماموران رژیم به سوی سوختبران

komalah

 افزایش شمار دانشجویان بهائی محروم از تحصیل

komalah

ادامه وخامت وضعیت کرونایی در ایران

komalah