کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران سازمان حمل و نقل و پایانه شهرداری خرم آباد

کارگران سازمان حمل و نقل و پایانه شهرداری خرم‌آباد  روز دوشنبه 22 دیماه در اعتراض به عدم پرداخت ۶ ماه دستمزد معوقه خود درمقابل ساختمان شهرداری دست به تجمع زدند.

به گفته یکی از کارگران: “در این بحران اقتصادی و تهدید کرونا حقوق آنها بیش از ۶ ماه است که پرداخت نشده و مجبورند بدون دریافت حقوق کار کنند. این کارگر  همچنین می افزاید: “علاوه بر حقوق معوقه، بیمه تکمیلی آنها که ماهانه بابت آن از حقوقشان کسر میشود نیز قطع شده و هیچ گونه خدماتی دریافت نمی‌کنند.