کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران سازمان آب در بندرعباس

روز یکشنبه ۲3 مردادماه، شماری از کارگران شرکت های تابع سازمان آب و فاضلاب بندر عباس در مقابل استانداری این شهر دست به تجمع زدند.

تجمع این کارکنان در اعتراض به عدم پرداخت حقوق سه ماهه خود و تحقق دیگر مطالبات‌شان صورت گرفته است. آنها با در دست داشتن دست نوشته هایی خواستار رسیدگی مقامات به مطالباشتان شدند. یکی از معترضان به نمایندگی از سایر همکاران خود می گوید، در این اوضاع نابسامان اقتصادی و گرانی هر روزه کالاهای اساسی زندگی عدم پرداخت دستمزدها مشکلات معیشتی زیادی برای خانواده هایشان به وجود آورده است.