کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران ساختمانی سبزوار

جمعی از کارگران ساختمانی سبزوار روز سه شنبه ۱۸ آذرماه در اعتراض به عدم حمایت دولت از کارگران ساختمانی بیکار دست به تجمع زدند.

معترضان که در پی بحران پزشکی و اقتصادی ماه ها است بیکار هستند ضمن اعتراض به بی اعتنایی مسئولان با در دست گرفتن دست نوشته هایی با مضمون “ما بیکاریم”، “ما امنیت کاری نداریم” و “فریاد کارگران گرسنه” نسبت به وضعیت بد معیشتی خود اعتراض کردند.