کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران راه آهن در شهرهای مختلف

کارگران پیمانکاری راه آهن در شهرهای مختلف کشور روز شنبه ۱۸ تیر ماه، برای چندمین بار در محل کار خود تجمع کرده و خواستار اجرای طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت شدند.

یکی از کارگران ابنیه فنی شاغل در راه آهن لرستان در این رابطه می گوید، انتظار داشتند نمایندگان مجلس به وعده‌های خود عمل کنند؛ طرح ساماندهی برای هزاران کارگر کشور که منتظر حذف کامل شرکت‌های پیمانکاری هستند، از هر موضوعی مهم‌تر است؛ توقع دارند نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی، خلف وعده نکنند و قبل از تابستان کلیات طرح را به تصویب برسانند. طبق اظهارات وی؛ حذف پیمانکاران باعث برقراری عدالت در پرداخت حقوق و مزایا می‌شود و این انگیزه‌ی کارگران را برای کار افزایش می‌دهد.

پست های مرتبط این دسته

استمرار اعتراضات شبانه در شهرهای مختلف

-

تداوم حضور انقلابی مردم در خیابانهای شهرهای مختلف

-

بازداشت‌های گسترده و یورش نیروهای رژیم به منازل مردم در آبدانان

-

افزایش محدودیت‌ها با طرح حجاب و زیست عفیفانه

-

ادامه خیزش انقلابی در شهرهای مختلف

-

تداوم تظاهرات اعتراضی مردم در آبدانان

-