کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران راه آهن درشهرهای مختلف

روز چهارشنبه 27 بهمن ماه جمعی از کارگران پیمانکاری راه آهن شیراز، بوشهر، عسلویه، یزد و آذربایجان به طور جداگانه در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه خود دست به تجمع زدند.

کارگران پیمانکاری راه آهن خواستار پرداخت دستمزدهای عقب‌افتاده و عیدی خود قبل از پایان سال شدند. این کارگران با توجه به گرانی‌های شب عید، خواستار پرداخت عیدی و مطالبات خود شدند تا بتوانند در آستانه سال نو نیازمندی‌های خانواده‌شان را تا حدی برآورده کنند.به گفته یکی از کارگران راه آهن در عسلویه،  اغلب کارفرمایان و شرکت‌های پیمانکاری پرداخت عیدی کارگران را به روزهای پایانی سال و حتی به سال بعد موکول می‌کنند. وی همچنین می افزاید، بدلیل گرانی‌های شب عید در این ایام با بودن ارزش پول دریافتی کارگران بشدت  پایین می‌آید.

پست های مرتبط این دسته

شروع اعتصاب عمومی در شهر های مختلف ایران

-

اعتصاب کارگران پیمانی شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی

-

ادامه اعتراض کارگران شرکتی ابنیه فنی

-

اعتراض کارگران بیکار شده‌ معدن کرومیت آسمینون

-

تجمع پرستاران در تهران و تبریز

-

گردهمایی کشاورزان اصفهانی

-