کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران راه آهن خراسان شمالی

صبح روز شنبه 15 آذرماه کارگران راه آهن خراسان شمالی در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوق خود مقابل ساختمان مدیریت و استانداری این شهر تجمع کردند.

یکی از کارگران معترض می گوید، در مورد آخرین وضعیت شرکت های خطوط ریلی بلحاظ پرداخت حقوق، شرکت ها هیچ کدام تا این لحظه اعلام نکردن که چه زمانی حقوق پرداخت خواهند کرد. وی همچنین می افزاید، مشکلات جدی  کارگران هم اکنون عدم پرداخت دستمزد و حق بیمه درمانی است. گفته می شود برخی از کارگران هم اکنون ۸ ماه است که بیمه دریافت نکرده و این در حالی است که هر ماه  مبلغ ۱۷۵ هزار تومان از حقوق کارگران بصورت اتوماتیک کم می کنند ولی بیمه به حساب  آنها ریخته نمیشود.